Artikel: The Coming Cataclysmic Collapse of South Africa – Cornelia Müller

My name is Cornelia Müller and I am 21 years old. I am an activist for a thriving South Africa and traditional values. I will be starting my studies in International Studies at the Open University at the end of this year.

South Africa finds itself at the precipice of a catastrophe. The liberal risk consultancy group, Eunomix, made a bold forecast, based on detailed statistical analysis of South Africa’s economic trajectory and government’s performance, that by 2030 South Africa will be a failed state. This will not only threaten South Africa’s transnational relations and essential structure of its society, but more importantly will devastate ALL South African citizens. Regarded as a fragile state by The Fund for Peace group with continuing decline, South Africa is nearing its doomsday. This article aims on discussing three key factors that has led to this forecast and will ultimately lead to an imminent collapse of South Africa as a State.

The public sector is a key component of the economy, and it plays a critical role in economic growth and development in a country. The two aspects of the public sector, the public enterprises and public services, have seen immense devastation in South Africa for over more than a decade. ALL public enterprises (the Railway system, the Electricity supplier, the South African Airways) are bankrupt, there is terrible deterioration in public services and the public sector is at its last breath. Other than the infrastructure not being maintained or receiving its much-needed replacements (the cost of the replacement of the damaged water and sanitation infrastructure is stated to be half of the GDP), South Africa has also seen chronic infrastructure under spending. This has had extremely damaging effects to the economy and South Africa’s peoples. Furthermore 80% of public schools are dysfunctional, with more than 3000 schools using pit latrines as toilets and 84% of public hospitals are unable to comply with basic health care standards on key essentials such as infection controls and availability of medicine. Alone this first factor is cataclysmic and prove the chaotic situation in the public sector.

Going on to the second key factor is the severe economic decline South Africa has experienced the last couple of years. There was a constant decline in the GDP of South Africa, believed to have reached a pinnacle in 2019, when it fell by 3.2 % in the first quarter – the biggest fall since the first quarter of 2009, when the economy was strained by the global financial crisis. But this so believed pinnacle was only the beginning of severe economic decline due to debt (which finds itself at 82% of the GDP) and corruption (with 41 of the 80 executive committee members having serious corruption claims against them). In 2020 South Africa saw a decline in the GDP for the fourth consecutive quarter, meaning a severe recession. The 16.4% fall in the GDP in the first and second quarter resulted in an annualized growth of -51% in South Africa. With the economy in a weak position and employment rapidly declining, South Africa finds itself in deep trouble with this severe economic contraction.

The last factor to be discussed is the widespread vengeance seeking group grievances in South Africa. With an average of 58 people murdered each day in South Africa, it is without debate ranked as having the third highest crime rate in the World. To elaborate specifically on the vengeance seeking crimes in South Africa it is at the least described as gut-wrenching. The white farmers of South Africa are experiencing terrorization in their homes and on their farms. From the knowledge of victims’ being brutally tortured for hours to anti-white sentiments of influential politicians inflating radical populism within the majorities, the white farmers are living in fear- with reason. The brutality of these attacks seems borderless, from victims being hacked to death, burned with clothing irons, beaten with shovels, stabbed with garden forks up to boiled oil being poured down victims’ throats. These attacks are followed by applause on social media and motivated by influential politicians – the ANC has a vocal racist rhetoric and the overt-Marxist Parliamentary party (The Economic Freedom Fighters) sing “shoot to kill, shoot the farmer” at their rallies. These grievances are motivated by the Colonial of a Special Type concept as well as the stolen land narrative. Even after 27 years after the fall of Apartheid, South Africa is terrorized by racially motivated crimes and the division seems to have increased.

In conclusion, SA is at high risk of becoming a failed state. The factors discussed within this article are mere parallels correlating with other failed states such as Zimbabwe. In the end SA will have one of two options when reaching a failed stated scenario, either to suppress democracy to keep the ANC in power or to allow the disintegration of the ANC. No matter to which one we result to, the effect on the people of South Africa will be devastating, leading to lost lives and lost potential- a truly annihilating realization for me as a young South African.

Artikel: Hoe de moordgolf op Zuid-Afrikaanse Boeren wordt gebagatelliseerd

Robert Bor / OpinieZ

In de Volkskrant van 16 juli jl. publiceerde de anti-Apartheidsactivist en communist Bart Luirink een tendentieus artikel over de golf van moorden op blanke Boeren in Zuid-Afrika. Luirink bagatelliseert daarin de omvang en het racistische karakter van deze moorden en beschouwt de berichtgeving daarover als rechts-extremistische propaganda. OpinieZ-auteur Robert Bor reageert op een betoog vol feitelijke fouten en onterechte aannames.

Op 4 juli 2019 werd in de Tweede Kamer gestemd over twee Zuid-Afrika moties van de kamerleden Martijn van Helvert (CDA) en Kees van der Staaij (SGP). De eerste motie ging over de aanvallen op blanke boeren, de tweede over de voorgenomen landonteigeningen. Deze laatste motie haalde het, met 86 stemmen voor. De motie over de aanvallen op blanke boeren werd verworpen. De VVD besloot de motie niet te steunen, omdat volgens haar buitenland-woordvoerder Sven Koopmans internationaal onderzoek niet haalbaar is en het verzoek daartoe contraproductief zou werken.

De Boerengemeenschap in Zuid-Afrika reageerde desalniettemin verheugd omdat Nederland het probleem erkende van de plannen van de Zuid-Afrikaanse overheid tot landonteigening zonder compensatie. Voor een volk dat zich zo lang in de steek gelaten heeft gevoeld, kwam dit bericht als een welkome verrassing.

….lees verder

Artikel: Afrikaner Boeren steeds verder in het nauw

Robert Bor / OpinieZ

Woensdagavond 12 december kwamen tientallen mensen bijeen in een zaaltje in Utrecht, bij een evenement georganiseerd door het Metis Genootschap. Het zou een aangrijpende avond worden over het lot van de Afrikaner Boeren in Zuid-Afrika. Een avond met een serieuze, maar ook emotionele boodschap. Menig ruwe bolster kon de ogen niet droog houden bij de indrukwekkende verhalen.

De avond werd gemodereerd door Martin Bosma. De eerste gast was de Afrikaner Jaco Kleynhans. Jaco is ambassadeur voor Solidariteit, een virtuele staat voor de Afrikaners, die zich richt op media, scholing, landbouw, industrie en zorg. De organisatie vertegenwoordigt ruim 500.000 Afrikaners. Jaco sprak in het Afrikaans, wat voor de bezoekers redelijk goed te volgen was.

Zijn boodschap was duidelijk: het is niet goed gesteld met Zuid-Afrika. Jaar op jaar laat het land verslechtering zien op alle vlakken: energievoorziening, besteedbaar inkomen, drinkwater, geweld. Jaco ging in op het beleid van de Zuid-Afrikaanse regering dat is gericht op Black Economic Empowerment (BEE), waarbij organisaties gedwongen worden om de landelijke etnische verdeling te weerspiegelen in de samenstelling van het personeel. BEE wordt gedreven door het principe van equality of result.

….lees verder

05722151-A4EC-4CD6-985B-767C18049790

Artikel: De Plaasmoorde in Zuid-Afrika worden ten onrechte gebagatelliseerd

Robert Bor / OpinieZ

De nazaten van de Nederlanders die in vroeger tijden naar Zuid-Afrika zijn geëmigreerd, de Boeren, bevinden zich in een lastig parket. De Boerenbevolking bestaat uit 3 miljoen mensen, waarvan 125.000 onderdeel uitmaken van een agrarisch huishouden. Met name die laatste groep heeft het zwaar te verduren. De Zuid-Afrikaanse overheid probeert al jaren hun grond afhandig te maken om het her te verdelen op basis van etniciteit.

De agrarische Boer-gemeenschap heeft daarbij ook te kampen met een bovenmaatse hoeveelheid aan zeer grof geweld. Op 22 augustus kondigde president Donald Trump via Twitter aan dat hij Secretary of State Mike Pompeo heeft opgedragen om hoogte te nemen van de zorgwekkende toestanden in Zuid-Afrika. Hij verwees expliciet naar de gedwongen onteigening van landbouwgrond en de moord op blanke Boeren, ook wel bekend onder de naam Plaasmoorde (erfmoorden).

De media waren er natuurlijk als de kippen bij om het ongelijk van Trump aan te tonen. Een opvallend en veel geciteerd stuk is dat van journalist en Zuid-Afrika-correspondent Bram Vermeulen. In zijn recente NRC artikel poogt hij aan te tonen dat het allemaal wel meevalt met de Plaasmoorde en dat Trump de cijfers tegen heeft. Vermeulen herplaatste het artikel bij de NOS onder de kop “Trump twittert over moorden op witte boeren, dit zijn de feiten”, suggererend dat er een tegenstelling is tussen de feiten enerzijds en wat Trump beweert anderzijds.

Helaas voor Vermeulen lijkt het gelijk toch aan de kant van Trump te liggen. De bronnen waarop Vermeulen zich baseert, zijn namelijk onbetrouwbaar.

….lees verder

DF97283E-F4A9-4E8D-A18A-8346EC9F925F

Artikel: de ondergang van Venezuela

Charlef Brantz / Sta-Pal

Venezuela was ooit het lichtend voorbeeld voor de Linkse Lente die Zuid-Amerika vijftien jaar geleden in de greep kreeg. Van Bolivia tot Brazilië kwamen charismatische socialistische leiders aan de macht. Nu de bloeitijd voorbij is, wankelt oliestaat Venezuela aan de rand van de afgrond door een imploderende economie, ondemocratische bestuursstijl en dientengevolge voortdurende volksprotesten. Langzaam lijkt het land af te glijden naar een bitse dictatuur, terwijl het continent daar juist van bevrijd leek te zijn.

Sinds de dood van Hugo Chavez is het snel bergafwaarts gegaan met dit eens zo welvarend land in het noorden van Zuid-Amerika. Behalve het verstrekkende wanbestuur zijn vooral de dalende olie- en gasprijzen, de vlucht naar groene energie in welvarende landen en het strikte sanctiebeleid van de USA daaraan debet. Het gevolg is dat er steeds minder interesse in de olie van Venezuela is, geen geld is om de noodzakelijke middelen te importeren en externe schuldeisers als Rusland en China hun geld terug eisen en geen petrodollars accepteren zoals Maduro had voorgesteld. De vraag is dan ook hoe Maduro denkt de openstaande schuld van rond $ 3 miljard (Rusland), resp. $19 miljard (China) terug te betalen. De enige optie lijkt zich te bewegen op het politieke en militaire vlak. Dat zou betekenen dat de USA ongewenste vrienden in zijn achtertuin heeft.

….lees verder

Maduro

Artikel: Trump’s vredesplan wil Gaza tot bloei brengen

Ernst Lissauer / OpinieZ

Kort na zijn aantreden gaf president Trump zijn Midden-Oostenteam – waarin zijn schoonzoon Jared Kushner een belangrijke rol vervult – opdracht om een ‘ultieme’ deal tussen Israël en de Palestijnen te bewerkstellingen. Naar verwachting wordt de Amerikaanse visie op vrede binnenkort gepresenteerd. Er zijn forse obstakels te overwinnen zoals de onwil van de Palestijnen om met de plannen van Trump mee te werken.

De Palestijnse regering in Ramallah wordt niet betrokken bij de inspanningen die worden geleverd om een regionaal vredesplan te lanceren. Het plan, dat meer weg heeft van een overeenkomst, smijt met geld richting de oliestaten en de Golf. Investeringen, infrastructuur, universiteiten en internationale samenwerking moeten de regio een impuls geven en voor onderlinge samenwerking zorgen. De ‘deal van de eeuw’ moet ook een einde maken aan de spanningen tussen Israël en de Palestijnse verzetsbewegingen.

….lees verder

4C9BE641-3C7C-4665-BBB4-742F8DA5EE14

Artikel: Why Trump’s Movie Trailer About North Korea Was Brilliant

Michael Hirsh / Politico

For the past quarter century American presidents have tried confrontation, bargaining and bartering with North Korea, and all have failed. One thing that hasn’t been tried is flattery. If President Donald Trump succeeds in his bold attempt to flatter Kim Jong Un into submission, it may well be because he understands—on what one might say is a very personal level—the demands of vanity better than most leaders. And no one has proved more vain about themselves and their position in the world over the years than North Korea’s strutting procession of “great leaders”: Kim; his father, Kim Jong Il; and his grandfather Kim Il Sung. Perhaps it takes one to know one.

Much of the Washington punditocracy is now mocking Trump’s performance in Singapore—his glad-handing of the North Korean dictator, the way he greeted Kim as a peer (complete with an array of American and North Korean flags in the background) and told him what an honor it was to meet him, then declared Kim a “very talented man.” Most of all, the pundits are laughing about the White House-produced video that Trump presented to Kim before the summit, which comes across like an MGM movie trailer from the ’50s, with a stentorian narrator portraying the two leaders as men of destiny and showing North Koreans the wondrous possibilities of becoming rich.

….lees meer

TrumpKim

Artikel: Noord-Korea: de handdruk die deugmens en MSM schokte

Hannibal / Veren of Lood

President Trump heeft vannacht (onze tijd) een ontmoeting gehad met Kim Jung-un, de leider van Noord-Korea. De ontmoeting was vooral voor het deugende deel van de wereld een schok.

Het was de eerste handdruk tussen een Amerikaanse president en een leider van Noord-Korea. Ze tekenden een verklaring die je als weinig anders dan een intentie tot goede wil (rechts) kunt interpreteren, waarbij Noord-Korea toe zei haar nucleaire arsenaal te willen opgeven en de USA veiligheidsgaranties af gaf.

….lees verder

Noord-Korea-DfeVoH5XUAAcNJU.jpg-large-720x340

Artikel: 20 Years of Socialist Utopia in Venezuela Summed Up in 20 Dramatic Seconds

ZeroHedge

And as GoldTelegraph’s Virginia Fidler recently noted, as socialist utopia Venezuela hits bottom, the latest culprit is oil.

But oil prices have been rising since the fourth quarter of 2017, and Venezuela’s economy has only gotten worse. These higher prices should be a boom for Venezuela by creating greater revenues. Instead, its oil industry is in shambles and decline…lees verder

Racisme tegenover blanke boeren in Zuid Afrika; Sven Hulleman en Peter Stuivenberg

Cafe Weltschmerz

“Dieren zijn meedogenloos, maar de mens is wreed! De meeste blanken boeren in Zuid Afrika zijn hun leven niet veilig. Ze leven zwaar bewapend achter sterke omheiningen, want ze lopen de kans op beestachtige wijze vermoord te worden”.