Artikel: Lale Gül’s debuutroman over uittreding uit de Islam

Ashwant Nandram / De Volkskrant

Met haar debuutroman Ik ga leven gaf Lale Gül een inkijkje in de islamitische gemeenschap waarin ze is opgegroeid. Na publicatie keerde die gemeenschap zich tegen haar. Nu legt Gül haar pen neer, uit angst verstoten te worden.

Twee weken na de verschijning van haar boek moet Lale Gül (23) erkennen dat ze naïef is geweest. Ze had het plan opgevat een verhaal te schrijven dat is gebaseerd op haar eigen leven. Een boek over een Amsterdams meisje dat zich ontworstelt uit de grip van een streng islamitische gemeenschap. Bang dat dat thuis gedoe zou opleveren was ze niet. Haar ouders spreken gebrekkig Nederlands: die zouden niets van het boek hoeven meekrijgen. En wanneer ze er onverhoopt toch over zouden horen, zou Gül beweren dat ze het verhaal uit haar duim had gezogen. Het was immers een roman.

Dat plan is jammerlijk mislukt. De dag nadat ze bij talkshow Op1 had gezeten, stond de telefoon van de familie Gül roodgloeiend. Familieleden, kennissen, zelfs onbekenden kwamen verhaal halen. Het boek zou de gemeenschap te schande maken. ‘Met trillende handen stond mijn vader iedereen te woord. Ik had thuis gezegd dat ik een liefdesverhaal had geschreven. Maar met elk telefoontje kreeg papa een beter beeld van wat er echt in het boek stond. Hij zei: ‘Kind, wat heb je gedaan, je hebt ons hele gezinsleven op straat gelegd.’’

….lees verder

Het verwijderen van Zwarte Piet is niet catastrofaal

Geschreven door Ozair Hamid

Vorige week maakte Facebook bekend dat Zwarte Piet en Joodse karikaturen worden verboden op zowel Facebook als Instagram. De reactie van de aanhangers van Zwarte Piet op het besluit was overdreven gezien de discussie al grotendeels gevoerd is, alhoewel zij terecht stelden dat het curieus is dat een Amerikaanse multinational een universeel moreel kader schets voor volkeren met verschillende culturen.

De afgelopen jaren, en zeker de afgelopen maanden, is de steun voor Zwarte Piet significant gedaald; minder de helft van de Nederlandse bevolking staat achter de “traditionele Piet”. Steeds meer mensen zijn gaan inzien dat de kleur niet zozeer van belang is tijdens het vieren van dit kinderfeest. Immers, kinderen zelf ondervinden geen last van deze verandering, en ook verandert het geen elementair aspect van de viering. Dus waarom niet verwijderen als men daar aanstoot aan neemt?

Hoewel deze redenering zuiver is, lijkt nog steeds de achterban van onder andere PVV en Forum voor Democratie daar moeit mee te hebben. Zij stellen dat het een traditie is die in stand moet worden gehouden. Maar hoe kan men beroep doen op het feit dat het een nationale traditie zou zijn, wanneer de meerderheid van de bevolking daar niet van overtuigd is? Dat kan niet. Daarbij is een beroep op traditie ook geen geldige argumentatie, omdat het de noodzaak van die traditie niet aantoont. Als men bepaalde gebruiken en tradities niet los zou hebben gelaten, betogende dat het eenmaal de gang van zaken was, zouden zwarte mensen nog steeds slaven zijn en de Katholieke Kerk oppermachtig zijn. De onderbouwing is eenvoudigweg failliet.

Het is daarnaast ook nog irrationeel om te veronderstellen dat dit zal leiden tot grote maatschappelijke veranderingen, zoals sommigen betogen. Zal het verlies van Zwarte Piet betekenen dat Nederland ineens een zeer progressief immigratiebeleid zal implementeren, of zal het leiden tot nog meer soevereiniteitsoverdracht naar Brussel? Het is evident dat zulke posities niet houdbaar zijn, omdat er geen enkel bewijs voor is.

Waarom houden conservatieven dan zo redeloos vast aan deze ‘traditie’? Dat conservatieven dit zien als het fundamentele probleem in de maatschappij van vandaag de dag zegt veel over het hedendaagse conservatisme.


Volg mij op Twitter

Artikel: Sujet Shams – Cultuur speelt wel degelijk een rol bij rellen

Sujet Shams / Elsevier

Twintig jaar geleden werd al gesproken over de aanpak van de problemen in achterstandswijken in grote steden. De afgelopen dagen was in onder meer de Schilderswijk in Den Haag en Kanaleneiland in Utrecht te zien hoe actueel deze problemen zijn. Een deel van een generatie ‘nieuwe Nederlanders’ lijkt weinig op te hebben met het staatsrechtelijke systeem in een democratie. Bij deze rellen zien we, evenals bij het onderwijs, dat deskundigen als Leo Lucassen wegkijken van een belangrijke oorzaak, schrijft Sujet Shams: cultuur.

Het gezag is diffuus geworden en jongeren op straat trekken de macht naar zich toe. De politie wordt uit buurten weggejaagd. Het eerste wat prominenten deden die zich bogen over dit onderwerp, was mogelijke verklaringen en oplossingen zoeken. Maar hoewel de wetenschap het scala aan kennis zo breed mogelijk moet houden, blijft het onderwerp ‘cultuur’ vooralsnog een ‘no-go zone’.

….lees verder

Artikel: De massahysterie van Social Justice Warriors

Teun Voeten / TPO

Het woke virus woekert wereldwijd. In Nederland holt men van incident naar rel. Er wordt er nauwelijks over de ideologische basis van het woke gedachtengoed gesproken. En die is ook verwarrend. Social Justice Warriors zijn de fakkeldragers van de woke ideologie die op zijn beurt weer de publieksversie is van de zogenaamde Kritische Theorie. Die is ooit begonnen als marxistische georiënteerde maatschappijkritiek van de Frankfurter Schule. Met een scheut Frans postmodernisme heeft het de laatste decennia op de Amerikaanse universiteiten een enorme opmars gemaakt en is nu weer teruggewaaid naar Europa.

Woke verwijst naar de verrijzenis uit de duisternis, het ontwaken uit de sluimertoestand van het ‘verkeerde  bewustzijn’. Dit is weer een centraal idee uit het Marxisme. De woke ideologie is een mengeling van neo-Marxisme en postmodernisme, maar dan op steroïden. Volgens het gematigde postmodernisme  zijn waarheid en objectiviteit problematische begrippen omdat ieder mens de zaken vanuit zijn perspectief ziet. Dit is op zich waar, maar natuurlijk stemmen bepaalde uitspraken meer overeen met de werkelijkheid dan anderen. In de het woke denken gaat men een flinke stap verder. Objectiviteit is radicaal afgeschaft. Alle kennis is relatief. Natuurwetenschappelijk uitspraken zijn nooit objectief, omdat ze verschillen in macht vertegenwoordigen. Het streven naar waarheid is zelfs fout omdat het een uitdrukking is van een machtsrelatie.

….lees verder

Artikel: Mooie rechtse vrouwen worden geïntimideerd

Repelsteeltje / Saltmines

Inmiddels zijn we er helaas aan gewend dat Kim Boon en Eva Vlaardingerbroek voortdurend worden uitgescholden. Ze krijgen niet alleen dagelijks nazi-verwijten naar hun hoofd, het gaat ook elke keer weer over hun uiterlijk.
Foei! Dat durft zomaar jong, mooi en blond te zijn en een andere mening te hebben!
En sinds Raisa Blommestijn samen met Bart Collard een manifest heeft geschreven waarin ze opkomt voor de vrijheid van meningsuiting is ook zij loslopend wild.

Wat de drie dames over zich heen krijgen?

Stepford Wives. Androïden. Leidsche schildmaagden. Robots. Goedbetaalde hoeren. Promotiemeiden. Etalagepoppen. Klonen. Sekteleden. Nazaten van Eva B. (Braun). Baudetbarbies. Boreale blondines. Producten van het Lebensbornproject. Gefokt door Saruman. Nazibarbies. Thierry’s haremvrouwen. Producten van Cliteurs fokprogramma. Bots. Fembots. Blonde schildmaagden. Dienstmeiden van extreem rechts. Sjerrie’s groupies. Trollen met foto’s van het internet geplukt. Arische prinsesjes.
Als u denkt dat ik al deze bagger verzin: u kunt het zelf checken onder deze tweet van ene Annette van Bolhuis.

De complotgekkies rond het coronavirus

Pepijn van Erp / Skepsis

EEN van de meest opmerkelijke complottheorieën van de laatste tijd legt een verband tussen het coronavirus en 5G, de nieuwe variant voor mobiele communicatie. Dat virus dook voor het eerst op in Wuhan — en laat dat nu net een stad zijn waar ze 5G aan het uitrollen waren! Een Belgische bedrijfsarts schijnt de eerste geweest te zijn die een verband zag en het in een interview in een Belgische krant naar voren bracht. Dat artikel verscheen ook online en hoewel het al snel verwijderd werd, was er geen houden meer aan.

De bekende Britse complotdenker David Icke sprong er bovenop en beweerde, nog stugger, dat er helemaal geen virus was en dat alle klachten eigenlijk worden veroorzaakt door de ‘5G-straling’. Kort daarop werden in meerdere landen, waaronder Nederland, antennemasten in brand gestoken, vermoedelijk door personen die zich hadden laten inspireren door de verhalen over het vermeende gevaar. Een uitgebreid interview met Icke werd door Youtube verwijderd, en het platform sprak de intentie uit om alle video’s die een verband leggen tussen het coronavirus en 5G aan te pakken.

….lees verder

Artikel: Hoe linkse activisten zich als sekte gedragen

James Lindsay / New Discourses

You must understand racism and admit that you cannot understand racism. You must admit to your complicity in racism and pledge to do better knowing that it is impossible to do better. You must be an ally but accept that you will always do your allyship wrong. The Cult Dynamic of Wokeness.

Before I got involved in studying Critical Social Justice like I do now, I mostly studied the psychology of religion. I took particular interest in the more authoritarian and cultish elements that can spring up within otherwise more reasonable faith traditions. Cult indoctrinations, in particular, tend to follow very predictable stages. First, there is initiation; then there is indoctrination; and then there is reprogramming. These three phases are distinct and must be understood on their own terms.

I. Cult Initiation

One thing I learned through all that study is that most fundamentalist religious (in the colloquial, not technical sense) and cult conversions, especially in adults, occur by using doctrine to resolve some core emotional vulnerability. That is, cult doctrine, and I include extreme fundamentalist interpretations of religious doctrines as cultish, exists to resolve a particularly powerful emotional vulnerability in an unhealthy way (this adds another layer of defense for responsible faith, which does so in a healthy way to the degree that it does the same things).

….lees verder

Artikel: 5 dagen in het links-anarchistische CHAZ gebied

Andy Ngo / New York Post

SEATTLE — On June 8, Seattle police frantically loaded what they could from the east precinct onto trucks and cars. Within hours, they boarded up and abandoned the station. That night, left-wing protesters from Black Lives Matter and Antifa declared ownership of the six-block neighborhood in the middle of the Pacific Northwest’s largest city. They named their new territory the “Capitol Hill Autonomous Zone,” or CHAZ. No laws or rules applied here except for one: “No cops allowed.”

During five undercover days and nights in the zone, I witnessed a continuing experiment in anarchy, chaos and brute-force criminality. In order to avoid being exposed as a journalist — several reporters have been barred or expelled — I slept and showered outside the zone. (Those inside have no showers but they do have portable bathrooms.) I took meals, and most of my water breaks, elsewhere because I was reluctant to remove my mask and risk being recognized. Every day I entered the zone twice through its semi-porous borders — once in the early afternoon, and again after sundown, staying until the wee hours.

Crime has surged inside and outside the zone. 

….lees verder

Artikel: Culturele revolutie – Standbeelden moeten nu ook uit het museum

Bert Brussen / TPO

Eerst waren het nog standbeelden van ”’racisten”’ op de openbare weg die omver werden getrokken. Want ”’racisten”’ op de openbare weg, daarvoor is natuurlijk geen plaats in de marxistisch-maoistische-millennial-heilstaat van Black Lives Matter. Omtrekken en vandaliseren dus, aldus geschiedde. Gelukkig was voor de geschiedenis altijd plaats in musea. Daarvoor zijn musea dan ook bedoeld, om de geschiedenis levens te houden.

Maar een Grote Sprong Voorwaarts gaat nooit in één grote sprong, alhoewel de naam anders doet vermoeden.

.…lees verder

Artikel: Hoe moeten we omgaan met complotgekkies?

Ik bemoei niet

In de Edda wordt Thor voorgesteld als een stormgod die door het werpen van zijn hamer bliksemschichten veroorzaakt. Wetenschappelijke ontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat een tienjarige thans meer begrijpt van dit meteorologische fenomeen dan de middeleeuwse IJslander. En hoewel we inmiddels ook heel veel meer begrijpen van tektoniek, zijn er nog steeds ignoramussen die beweren dat homoseksualiteit aardbevingen veroorzaakt.

Het is de neiging van de mens om achter grote of minder grote gebeurtenissen een (in bovenstaande gevallen: bovennatuurlijke) Actor of Agent te zien, die onuitroeibaar blijkt. Zo zitten onze hersenen in elkaar: gebeurt er iets wat we niet begrijpen of kunnen verklaren, dan ‘zal er wel iets of I/iemand achter zitten’. Ieder mens ‘lijdt’ in meer of mindere mate aan dit ‘doeldenken’. In de loop van de geschiedenis nam deze denkwijze vaak de vorm aan van een bovennatuurlijke (scheppende) macht, die de orde bewaakt, recht spreekt en straffen uitdeelt in een verder onverschillig universum.

Ook al is de verklaringsgrond ‘God’ -gelukkig- steeds meer terrein aan het verliezen in de westerse wereld (wederom dankzij wetenschappelijke ontwikkeling), blijft de behoefte bestaan om ingrijpende gebeurtenissen te duiden. De ellende die het Corona-virus nu wereldwijd veroorzaakt, maakt mensen bang. En terecht, want wie de informatie tot zich neemt, kan niet anders dan concluderen dat niet alleen onze manier van leven met alle vrijheden bedreigd wordt, maar vooral ook ons bestaan als individu én soort.

….lees verder