Artikel: Nee, met het cultuurmarxisme valt het niet mee

Puck van der Land / Sta-Pal

Goedenavond Marc Bokma,

Dank voor uw mailtje met de melding dat u een stukje uit een artikel van mij over cultuurmarxisme heb genoemd in uw artikel  “dat het wel mee valt met het cultuurmarxisme”. Netjes van u. En nu wilt u graag weten wat ik van uw artikel vindt…..

Tja, wat zal ik daar nu eens over zeggen.

U heeft het boek Cultuurmarxisme gezien, doorgebladerd, maar uit uw verhaal krijg ik de indruk dat u vooral hebt gekeken naar wat u erop aan zou kunnen vullen vanuit uw kennis over het communisme in de Sovjet-Unie.

Daarover brengt u een aantal interessante feiten naar voren, zoals dat de sovjets tussen 1921 en 1928 zich ook bezig hielden met de totale vernietiging van huwelijk, familie, religie en traditie. Het was geheel in de lijn van Engels en Marx om het huwelijk en de familie te vernietigen, want dat was immers het grootste obstakel voor arbeiders om aan de revolutionaire strijd deel te nemen.

….lees verder

CULTUURMARXISME (1)

Advertenties

Artikel: Nederland is weer vol. Overvol.

Martin Sommer / De Volkskrant

Het is hoog tijd voor een onafhankelijk onderzoek naar het bevolkingsvraagstuk.

Het kan dus nog. Dingen van buitenaf agenderen in Den Haag. Ook moeilijke dingen. Dijkhoff (VVD) en Buma (CDA) begonnen tijdens de Algemene Beschouwingen onafhankelijk van elkaar over de bevolkingssamenstelling over veertig jaar. Zestien of twintig miljoen, dat maakt nogal uit. En hoe raar het is dat we ons geweldig druk maken over klimaat tegen die tijd, maar de bevolkingsomvang over ons heen laten komen als het weer.

De hooggeleerden Jan Latten en Paul Scheffer hebben de sprint getrokken en nu volgt het politieke peloton. Wonderlijk hoe die dingen lopen. Zeker zal hebben meegespeeld dat de schrikbarende bevolkingsgroei in Afrika intussen is doorgedrongen. Het alarm over het klimaat en de eindige grondstoffen heeft ook zijn werk gedaan. Dat Nederland vol is, mocht niet worden gezegd maar wordt door iedereen gezien. Er zijn veel te weinig huizen, er moet in het groen worden gebouwd en de treinen puilen uit.

….lees verder

1240sommer

Artikel: Salafisten sturen aan op een confrontatie met Nederland

Hassan Bahara / De Volkskrant

Drie jaar lang ging socioloog Mohammad Soroush undercover bij salafisten in Nederland. Hij waarschuwt: als het erop aankomt, is er van loyaliteit voor de Nederlandse democratie en haar wetten geen sprake. Het zet eerder onderzoek op z’n kop. Maar er klinkt ook kritiek.

Met de groeiende omvang en invloed van het salafisme in de afgelopen jaren, zijn ook de waarschuwingen voor deze streng-islamitische stroming toegenomen. Zo meldde de ­Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) begin deze week in een dreigingsanalyse de staatsondermijnende activiteiten van sommige salafistische predikers. In moskeeën en religieuze centra zouden deze predikers een boodschap verkondigen die onverdraagzaamheid en ­polarisatie aanwakkert.

….lees verder

1240s

Artikel: D66 wilde bij Stef Blok optreden als deugdictator

De Nieuwe Zuil

Afgelopen woensdag vond in de Tweede Kamer het debat plaats met Stef Blok over diens uitspraken over de multiculturele samenleving. Wilders en Hiddema wilden Stef Blok graag binnenhalen in de PVV en FvD om diens ‘realistische’ uitspraken, namelijk dat een multiculturele samenleving vaak op zijn minst uitdagingen met zich meebrengt. Achteraf gezien vonden beide politici dat Blok een ruggengraat van slagroom had omdat hij zo gemakkelijk zijn excuses aanbood aan de overige partijen en zijn woorden weer inslikte. Tot zover dit politieke spel, waarbij Blok zonder al teveel moeite toch mocht aanblijven.

….lees verder

CHAPLIN

Artikel: Wilt u meer of minder Jawed Sultani? – Paul Cliteur

Paul Cliteur / TPO

De ‘voortdurende belediging van de Islam, de koran, de Profeet en Allah’, zou volgens Jawed S. het motief zijn voor zijn terroristische aanslag op mensen in het Centraal Station in Amsterdam. Althans dat zegt politiechef Pieter Jaap Aalbersberg op basis van een eerste verhoor van Jawed in het programma van Pauw.

Wanneer die belediging plaatsvindt, zou de moslim een taak hebben. Ook verwees Jawed naar Geert Wilders die naar zijn mening die beledigingen uit. Ook noemde hij alle Nederlanders, en hij acht iedereen verantwoordelijk. Maar de twee slachtoffers die hij op het Centraal Station had uitgekozen bleken later Amerikanen te zijn. Dat had Jawed niet geweten.

Er zijn nu twee scenario’s mogelijk:

….lees verder

amsterdam-1248844_1280-925x400

Artikel: Niet jihadisten maar sluipende islamering is het probleem – Sid Lukkassen

Sid Lukkassen / TPO

Onlangs was er weer discussie over de islam. Volgens Juliaan van Acker, emeritus hoogleraar aan de Radboud Universiteit, was in die discussie beweerd dat “alle moslims zo snel mogelijk gedeporteerd moeten worden naar landen van herkomst.” Eerder schreef hij een boek met de weinig verhullende titel Een Moslimvrij Europa voor de Wereldvrede. Ook Victor van der Sterren, eerder actief voor de Libertarische Partij, betoogde dat moslims moeten worden uitgezet.

De islam deelt immers de wereld op in het Huis van Islam (huis van vrede) en Huis van Oorlog (landen die nog niet vallen onder islamitisch bewind). Volgens deze tweedeling is de islam in oorlog met het Westen: er is althans een ongemakkelijke vrede – die vrede kan omzwenken zodra de krachtverhouding wijzigt in het voordeel van de islam. De vraag is nu of het Westen het morele recht heeft om via een gerichte bevolkingspolitiek te zorgen dat deze krachtverhoudingen niet veranderen ten voordele van de islam.

….lees verder

Koran

Artikel: Chris Aalberts is de weg kwijt

Chris Aalberts kocht een kaartje (vier euro) voor de Café Avond in Rotterdam. Vervolgens schreef hij op Twitter: “Volgens Jesper Jansen zijn de homo, de jood en de neger de bedreigingen van deze tijd”, en zette eronder “#SidLukkassen on tour”. Terwijl Jesper in werkelijkheid het volgende zei:

“De homo, de jood en de neger zijn de bedreigingen van deze tijd – dat is hoe ik volgens De Groene Amsterdammer naar de wereld kijk, als we hen moeten geloven. En dan noemen ze mij een ‘bekend populair mediafiguur’, terwijl ik één keer op de radio ben geweest, één keer op tv en één keer in de krant. Maar zelfs dit zou ik niet kunnen aankaarten, omdat een tegenstander dan een video van mij maakt met alleen die foute zin.”

Kennelijk bracht dit Aalberts ertoe om dit contextloos te rippen om met pure sensatie aandacht te krijgen op Twitter. Ongeacht karaktermoord en het triggeren van extreemlinkse types.

….lees verder

chrisaalberts-978x517