Artikel: Laat activisten en politici van de geschiedenis afblijven

Coen de Jong / TPO

Geschiedschrijving bestaat deels uit mythes. Winnaars en overlevers schrijven hun versie van gebeurtenissen op, want geschiedschrijving is een effectief politiek wapen. Ook activisten, immigratie-onderzoekers als Leo Lucassen en een historicus als Geert Mak plakken graag hun eigen mythologie uit het heden op het verleden. Dat leidt dan tot historische inzichten als ‘Nederland was altijd al een immigratieland en een multiculturele samenleving’, inzichten die aansluiten bij de politieke voorkeur van de boodschapper.

Een voorbeeld van een historische kwestie die sterk gepolitiseerd is geraakt is de dekolonisatie van Nederlands-Indië in 1945-49. Nederland kon deze periode moeilijk verkroppen, maar waarheidsvinding zoals in 1968 door ooggetuige Joop Hueting en recent onderzoek van Rémy Limpach bracht dat proces verder.

Nog beter zou zijn om ook de vergelijkende context te vertellen: oorlogen tegen een burgerbevolking of tegen guerrilla’s leiden standaard tot oorlogsmisdaden. Kijk maar naar Vietnam, Afghanistan of het Turkse optreden tegen de Koerden. Nederland is daarin niet beter of slechter dan andere landen. Historisch onderzoek moet echter niet primair het karakter van een rechtszaak of de beantwoording van een juridische schuldvraag hebben.

….lees verder

Burg-Hohenzollern-815x352

Artikel: Zwarte Piet – de overheid kan niet alle acties meer verhinderen

De Zwarte Piet-oorlogen lijken zich weer te gaan uitbreiden. Mensen snappen dat justitie niet iedereen aan kan pakken – geen capaciteit. Dat wordt nog wat.

Die gebrekkige capaciteit is altijd een probleem bij rechtshandhaving. Niet alles kan vervolgd worden, men maakt noodgedwongen keuzes, en hoopt dat het bij de doelgroep over komt. Dat is geen onbekend feit. Echter, dat vorige weektwee hotemetoten van het OM dat breeduit verkondigden in een uitzending van Pauw waarbij ook de Zwarte Piet-discussie ter tafel kwam, gaf kennis van een evident gebrek aan intelligentie bij deze lieden, dan wel een volledig onbegrip voor het vermogen van mensen één en één bij elkaar op te tellen.

Als justitie tegen haar beperkingen oploopt is het spel snel gespeeld. Als mensen hieruit de conclusie gaan trekken dat de overheid niet in staat is de wil van het volk te blokkeren dan is de beer los.

….lees verder

Zwarte-Piet-02--720x340