Podcast: TPO – #blokkeerfriezen, linkse fopwetenschap en Brett Kavanaugh

TPO Podcast

Advertenties

Artikel / Podcast: Sid Lukkassen en Anton Jaeger in debat over cultuurmarxisme

Novini

Vrijdag is ‘vrijdenkers dag’ bij Klara, een in België geproduceerd radioprogramma/podcast, gepresenteerd door Werner Trio. Onlangs vond daar – naar aanleiding van een bundel over dat onderwerp – een interessante discussie plaats over ‘cultuurmarxisme’, waarin Sid Lukkassen de degens kruiste met Anton Jäger, terwijl Eric Hendriks telefonisch werd geconsulteerd over het onderwerp in relatie tot de Mao’s ‘Culturele Revolutie’ in het China van 1966 tot 1976.

….lees artikel verder

Artikel: Nee, met het cultuurmarxisme valt het niet mee

Puck van der Land / Sta-Pal

Goedenavond Marc Bokma,

Dank voor uw mailtje met de melding dat u een stukje uit een artikel van mij over cultuurmarxisme heb genoemd in uw artikel  “dat het wel mee valt met het cultuurmarxisme”. Netjes van u. En nu wilt u graag weten wat ik van uw artikel vindt…..

Tja, wat zal ik daar nu eens over zeggen.

U heeft het boek Cultuurmarxisme gezien, doorgebladerd, maar uit uw verhaal krijg ik de indruk dat u vooral hebt gekeken naar wat u erop aan zou kunnen vullen vanuit uw kennis over het communisme in de Sovjet-Unie.

Daarover brengt u een aantal interessante feiten naar voren, zoals dat de sovjets tussen 1921 en 1928 zich ook bezig hielden met de totale vernietiging van huwelijk, familie, religie en traditie. Het was geheel in de lijn van Engels en Marx om het huwelijk en de familie te vernietigen, want dat was immers het grootste obstakel voor arbeiders om aan de revolutionaire strijd deel te nemen.

….lees verder

CULTUURMARXISME (1)

Artikel: Cultuurmarxisme – De Groene Amsterdammer en Boekestijn blijven het maar lastig vinden

Puck van der Land / Doorbraak

De Groene heeft nu ook een artikel gewijd aan het leven en denken van Antonio Gramsci, de Italiaanse communist die de grondslag legde voor een maatschappijvisie die nu door de wereld gaat als het cultuurmarxisme. Dat kon natuurlijk niet uitblijven. Dus de hoogste tijd om dit artikel van de jonge journalist Jaap Tielbeke onder de loep te nemen – gesprekken en artikelen over het cultuurmarxisme zijn razend populair, sinds het boek Cultuurmarxisme begin juni verscheen.

Arend Jan Boekestijn, oudgediende en onlangs vertrokken bij Elsevier, heeft zich er ook in verdiept en denkt als commentator bij het NPO-programma Dit is de dag, ook een duit in het zakje te kunnen doen.

Wat blijkt: de twee ‘critici’ van het cultuurmarxisme als concept spreken elkaar tegen. Tielbeke zegt dat in de marxistische traditie, cultuur en economie beiden verklarende factoren zijn en dat de term ‘cultuurmarxisme’ hierom onzinnig is. Terwijl Boekestijn meent dat niets ‘marxisme’ genoemd mag worden als het zijn verklaringen niet louter aan economie ontleent. Dit kan niet allebei waar zijn!

Links kent de kracht van labels – Tielbeke gebruikt ze zelf ook graag. Xenofoob, islamofoob, populist et cetera. Nu breekt het zweet hen uit omdat er voor hun denkwijze óók een label is. Ze proberen het label wanhopig te ontkrachten en nemen hiervoor hun toevlucht tot tegenstrijdige verklaringen. En dan nóg: zelfs al noemde helemaal niemand zich ‘cultuurmarxist’ (hoewel dat vroeger wel degelijk zo was), dan verwijst cultuurmarxisme alsnog naar een herkenbaar politiek instrumentarium van identity politicswhite guilt en virtue signaling.

….lees verder

Cultuurmarxisme

Artikel: wil Links wel tegenargumenten horen?

Klaas Cobbaut / Doorbraak

Het lijkt een oude grap. De extreem-linkse activist klaagt: ‘Die witte mensen zijn zo boos’. Zijn gesprekspartner zegt: ‘Maar u bent zelf toch ook wit?’. Waarop de extreem-linkse activist: ‘Ja, ik ben ook onderdeel van het probleem’.

Maar het is dus geen grap. Het komt letterlijk uit een interview in de Nederlandse Volkskrant met Michael van Zeijl en Rogier Meijerink van actiegroep De Grauwe Eeuw. Zij voeren ‘anti-racistische’ acties tegen dingen als Zwarte Piet of straten die genoemd zijn naar een of andere foute koloniaal. Met de naam van hun actiegroep verwijzen ze naar de Nederlandse Gouden Eeuw, die volgens hen onterecht verheerlijkt wordt.

Meijerink en van Zeijl zijn helemaal van het padje af. Stapelgek. Onlangs deden ze aangifte tegen een kinderfeestje, omdat het “cowboys en indianen” als thema had. Binnenkort moet van Zeijl zelf voor de rechter verschijnen: hij riep op tot het vermoorden van een Sinterklaas-acteur: ‘Dubbele prijs als het tijdens de nationale intocht is, zodat alle kinderen getuigen ervan zijn, zelfs massaal onder zijn hersenen en botsplinters bedekt zitten. Zo kan de NPO geen onzinverhaaltje ophangen met een nieuwe Sinterklaas’.

….lees verder

Reporters_20567315-300x200