Artikel: Non-discussie over demografie toont deugdynamiek aan

Sid Lukkassen / De Nieuwe Zuil

Jan Latten is een serieuze wetenschapper die een interview publiceerde in Trouw over de bevolkingsgroei. Het heet: ‘We denken in Nederland over van alles na, maar niet over de bevolkingsgroei. Onbegrijpelijk.’ Eerder was hij hoofddemograaf bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In het interview omschrijft hij zijn vrees voor wat wordt aangeduid als “de ontmixing van de samenleving” – met andere woorden ons land splitst zich in verpauperde volksbuurten, gesegregeerde moslimwijken en chique elitewijken die zich van de nieuwkomers kunnen afschermen.

Kennelijk is Latten tot een realistisch inzicht gekomen – stemt dit hoopvol of juist somber? Het is in ieder geval één stap richting een meer vrij debat: we komen alleen vooruit als ‘links’ en ‘rechts’ openlijk over de realiteit en de feiten discussiëren. Precies hierom startte ik onlangs een crowdfunding-project op VoorDeKunst. Het heet ‘Links en Rechts in Dialoog’ en ik hoop hartgrondig dat de lezer dit initiatief zal steunen – ik ben inmiddels over de helft en heb ook al toezeggingen van Kamerleden dat zij aan de briefwisseling zullen meedoen.

….lees verder

immigratie-1024x505

Podcast: Jort Kelder – Hoe Nederland door migratie verandert

Jortcast

https://www.nporadio1.nl/homepage/12504-hoe-nederland-door-migratie-verandert

In Jortcast #50 bespreekt dr Kelder met Latten hoe Nederland door migratie verandert. In 2100 kan Nederland volgens de VN 24 miljoen inwoners hebben. Die groei komt voornamelijk uit het buitenland, volgens de demograaf. “Er moet meer nagedacht worden over waar we met dit land naartoe willen. Demografie raakt alles.”

Artikel: Nederland is weer vol. Overvol.

Martin Sommer / De Volkskrant

Het is hoog tijd voor een onafhankelijk onderzoek naar het bevolkingsvraagstuk.

Het kan dus nog. Dingen van buitenaf agenderen in Den Haag. Ook moeilijke dingen. Dijkhoff (VVD) en Buma (CDA) begonnen tijdens de Algemene Beschouwingen onafhankelijk van elkaar over de bevolkingssamenstelling over veertig jaar. Zestien of twintig miljoen, dat maakt nogal uit. En hoe raar het is dat we ons geweldig druk maken over klimaat tegen die tijd, maar de bevolkingsomvang over ons heen laten komen als het weer.

De hooggeleerden Jan Latten en Paul Scheffer hebben de sprint getrokken en nu volgt het politieke peloton. Wonderlijk hoe die dingen lopen. Zeker zal hebben meegespeeld dat de schrikbarende bevolkingsgroei in Afrika intussen is doorgedrongen. Het alarm over het klimaat en de eindige grondstoffen heeft ook zijn werk gedaan. Dat Nederland vol is, mocht niet worden gezegd maar wordt door iedereen gezien. Er zijn veel te weinig huizen, er moet in het groen worden gebouwd en de treinen puilen uit.

….lees verder

1240sommer

Artikel: We moeten na gaan denken over de bevolkingsgroei

Hans Marijnissen / Trouw

Het aantal inwoners van Nederland groeit snel, zegt Jan Latten bij zijn afscheid van het Centraal Bureau voor de Statistiek, maar niemand denkt goed na over het bevolkingsvraagstuk. Frappant, vindt hij. ‘Niets doen is geen optie.’

Het is duidelijk dat Jan Latten zijn dozen bij het Centraal voor Bureau voor de Statistiek al heeft ingepakt. Als hoofddemograaf van het onafhankelijke CBS moest hij zich beperken in de duiding van de migratiecijfers of de analyse van armoede. Het CBS verstrekt immers cijfers, meer niet. Maar nu hij met pensioen gaat, kan hij zeggen waar het op staat.

Nou smokkelde Latten al wel eens als hij werd aangesproken op iets te stevige uitspraken. ‘Maar die heb ik als hoogleraar gedaan’, zei hij dan handig, met een verwijzing naar zijn baan bij de Universiteit van Amsterdam. Hij waste zijn uitspraak achteraf als het ware wit. Toch maakt zijn definitieve vertrek het praten makkelijker.

Latten is bezorgd over de migratie naar Nederland en het taboe om daarover te spreken. Hij vreest wat hij de ‘ontmixing’ van de samenleving noemt. En hij waarschuwt voor het grootste tekort dat in de toekomst dreigt: het tekort aan persoonlijke aandacht.

….lees verder

763