Podcast: TPO – Kaag kiest voor oud leiderschap, alcohol = niet inclusief, teveel blanken bij Labour, Biden liet Afghanistan instorten

TPO Podcast

Artikel: Bindend referendum helpt om kloof met burgers te slechten

Pim van den Dool / NRC

Een bindend referendum helpt om de kloof met burgers te slechten, denkt een staatscommissie.

Het kabinet-Rutte III is nog niet van het referendum af. De Eerste Kamer stemt over een paar weken vrijwel zeker in met het schrappen ervan, maar dat zal de Haagse discussie niet beslechten. De staatscommissie parlementair stelsel pleitte donderdag in een tussenrapport namelijk weer vóór het referendum.

De commissie onder leiding van oud-minister van Binnenlandse Zaken Johan Remkes (VVD) doet onderzoek naar de sterke en zwakke plekken van de democratie. Zo’n zwakke plek is volgens de commissie dat sommige groepen burgers, met name laagopgeleiden, zich niet goed vertegenwoordigd voelen door (hoogopgeleide) politici. Op thema’s als de EU en migratie lopen de opvattingen van politici en burgers sterk uiteen. Juist voor dat probleem kan het referendum een oplossing zijn, zei Remkes. Hij stelde dat het als een „ventiel” voor de onvrede kan werken.

….lees verder

data32577445-7b1b34