Podcast – TPO: SGP over homo’s, nepnieuws volgens de NPO en linkse intimidatie op universiteiten

TPO Podcast

Advertenties

Artikel: In 2018 struikelde Nederland door waanzin achteruit

YorienvdH / Opiniez

Ik laat 2018 snel achter me. Het was het jaar van de waanzin en de weerstand. Dit jaar verloor Nederland definitief zijn verstand. De emotie kreeg de overhand en werd bestuurlijk op het schild gehesen. We moesten inlevingsvermogen voelen. We moesten ons inclusief voelen. We mochten niemand in de steek laten.

We moesten ons schuldig voelen en ons schamen over ons verleden. We moesten medelijden voelen met gekwetsten, gevluchten en gekleurden, we moesten ons geaccepteerd voelen, we moesten liefde voelen voor de planeet, angst voor het klimaat, begrip voor wie bidt zonder te werken. En deze gevoelens werden de basis voor rationele wetten, verboden en geboden, verplichtingen en immense belastingverhogingen.

De Verlichting was verder weg dan ooit. De kracht van Ratio en Vrijheid-van-denken is op de achtergrond geraakt, de objectief waarneembare werkelijkheid van exacte wetenschap wordt overschaduwd door ignorante wens-onderzoekers en droomfaculteiten, door pseudo-hoogleraren in zelfbedachte sociovakken die elkaar prijzen uitreiken onder luid applaus van lichtgelovig Nederland.

….lees verder

553C40A7-57E3-4A9D-9224-2EDB08C05562

Artikel: OneWorld – zo schuift links subsidie en baantjes door

Wouter Roorda / De Nieuwe Zuil

De linkse zuil wordt overeind gehouden door subsidie. Ook al erodeert de achterban, het geld vloeit nog steeds rijkelijk — maar wel op een meer verhulde manier, nu openlijke overheidssteun minder vaak voorkomt. Dit geld houdt baantjes voor betrokkenen in stand. We zullen in dit artikel het blad OneWorld onder de loep nemen.

Het blad is een vehikel voor het ventileren van linkse meningen én het aan de slag houden van geestverwanten. OneWorld heeft als doel: “het informeren van publieksgroepen over thema’s met betrekking tot mondiale verbondenheid en duurzame ontwikkeling en het bieden van handvaten voor wereldburgerschap.” De uitgebreide redactie o.l.v. de inmiddels veel besproken Seada Nourhussen publiceert tien maal per jaar een magazine en onderhoudt de website www.oneworld.nl.

Tot begin 2018 snoepte OneWorld volop mee uit de miljoenen aan overheidssubsidie die de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO) decennialang elk jaar incasseerde.

….lees verder

Riot_in_Vancouver