Event: Klimaat themamiddag met Marcel Crok en Kees de Lange zondag 17 maart 14u in Bussum

Het Metis Genootschap

Link naar Eventbrite (ticket kost EUR 19,50)

De Nederlandse burger gaat dit jaar fors meer betalen aan de energierekening. De belangrijkste reden hiervoor is het Klimaatakkoord, dat invulling geeft aan de door negen politieke partijen (VVD, CDA, CU, D66, GL, PvdA, SP, DENK en 50Plus) ondersteunde Klimaatwet. In rap tempo zullen komende tijd verstrekkende maatregelen uitgerold worden die de burger nog harder zullen gaan raken in de portemonnee.

Dat leidt tot legitieme vragen waar we voor gaan betalen. Welke ramp proberen we af te wenden? Wat zijn de bewijzen dat het catastrofale effect gaat plaatsvinden? Zo dat echt gebeurt, welke maatregelen passen daar het best bij? Wat zijn de alternatieven voor het gekozen energiebeleid op basis van ‘renewables’ ? Welke afwegingen spelen daarin mee?

Twee experts op het gebied van klimaat en energie, Marcel Crok en Kees de Lange, nemen ons mee in hun visie op de klimaat- en energieproblematiek.

Programma

  • 13.30 – zaal open
  • 14.00 – 15.15 uur – Hoezo 5 voor 12? door Marcel Crok
  • 15.15 – 15.45 uur – pauze
  • 15.45 – 17.00 uur – Onze energievoorziening door Kees de Lange
  • 17.00 uur borrel
  • 18.00 uur diner (indien apart ingeschreven)

Er is gelegenheid tot het stellen van vragen aan de experts.

Ticket

Bij de ticketprijs zijn twee consumpties (fris, bier of huiswijn) inbegrepen. Bij de toegangscontrole krijgt u uw fiches uitgereikt. De fiches kunt u omzetten in een consumptie bij de bar van de gelegenheid. Fiches worden niet teruggenomen.

Diner

Voor geïnteresseerden is er de mogelijkheid om in te schrijven voor het diner. Dit zal beginnen om 18.00 uur. Het diner biedt de kans om kennis te maken met uw disgenoten en van gedachten te wisselen over het onderwerp van de avond of wat u allen verbindt.

U meldt zich voor dit vaste 3 gangen menu inclusief 1 drankje aan bij metis.genootschap@gmail.com waarna u gevraagd zal worden een bedrag van 35 euro over te maken. Hiermee is uw plek gegarandeerd.

https___cdn.evbuc.com_images_55815613_217592584168_1_original

Artikel: Factcheck – Regeerakkoord helpt klimaat met 0,0003 graden?

Paul Luttikhuis / NRC

Marcel Crok, auteur van het boek De staat van het klimaat, staat bekend om zijn tegendraadse opvatting over klimaatverandering. Naar aanleiding van de klimaat- en energieparagraaf van het regeerakkoord concludeerde hij in de Volkskrant dat de plannen veel geld kosten en amper iets opleveren. „Met de voorgenomen CO2-reductie van 49 procent wordt naar schatting een afkoeling bereikt van 0,0003 graden”, stelt Crok.

Crok vertelt dat hij zijn berekening heeft gebaseerd op de ‘memorie van grieven’ van de Nederlandse staat in het hoger beroep in de zogeheten Urgenda-zaak. De rechter eiste in die zaak dat Nederland de uitstoot van broeikasgassen tot 2020 verder moest terugdringen dan de regering van plan was. De staat tekende beroep aan tegen dat vonnis en gebruikte in de toelichting als een argument dat de 8 procent extra reductie die de rechtbank heeft opgelegd slechts ‘0,000045 °C minder wereldwijde opwarming tot 2100 tot gevolg zou hebben’.

….lees verder

data21140753-5e6e50