Artikel: Er moet meer geld naar de Nederlandse krijgsmacht

Wendelmoet Boersema en Bart Zuidervaart / Trouw

De top van Defensie vindt dat er fors meer geld bijmoet om de krijgsmacht overeind te houden. Bij wijze van uitzondering treden ze daarom in de openbaarheid.

Echt lastig vinden ze het, om te praten over de zwakheden van de Nederlandse krijgsmacht. Pijnlijk ook. Nooit eerder spraken ze op die manier met de pers, de vier mannen die dagelijks de leiding hebben over de Nederlandse luchtmacht, de landmacht, de marine en de marechaussee. Mannen van de werkvloer. Om dat te benadrukken zijn ze vandaag in hun dagelijkse ‘kloffie’ naar het ministerie van Defensie gekomen. De mouwen opgerold, de officiële uniformen met rangen en onderscheidingen zijn thuis in de kast gebleven.

Commandant Zeestrijdkrachten Rob Kramer: “Klagen, dat doen militairen niet. Als ze ons vragen een meter ver te springen, kunnen we altijd nog een halve meter verder. Maar op dit moment moeten we met pijn zeggen: dat kan niet langer gratis.”

…lees verder

Artikel: Kan Europa militair zonder Amerika?

Arie Elshout / De Volkskrant

President Trump zal woensdag op de Navo-top in Brussel naar verwachting Europa onder druk zetten om meer te besteden aan defensie. Hij houdt niet van de alliantie en dwingt  Europa na te denken over een toekomst zonder de Amerikaanse veiligheidsparaplu. Een gedachtenoefening met verrassende wendingen.

Europa heeft zo lang voor zijn veiligheid op Amerika geleund, kan het wel op eigen benen staan? Is het militair sterk genoeg om zonder Amerikanen een Russische dreiging te weerstaan? Daarover breekt men zich in Europese hoofdsteden het hoofd, zij het niet hardop. Spreek niet openlijk over datgene wat je vreest, anders roep je het over jezelf af, een bekende menselijke reflex.

Maar Donald Trump laat zich niet zo gemakkelijk wegdenken of -wensen. De Populistische Disrupter rukt als een strak geföhnde hoogblonde Simson aan de zuilen van het bestaande. Hij gelooft niet in bondgenootschappen, bevestigde mokkend de Navo-bijstandsverplichting en dreigt Amerikaanse troepen uit Duitsland terug te trekken.

….lees verder

763 (5)

Artikel: Trump heeft gelijk over de NAVO

Hannibal / Veren of Lood

President Trump is gisteren aangekomen in Brussel voor een NATO-top. Het ongemak van afgelopen dagen daarover is al groot genoeg, maar ik heb het angstige vermoeden dat we nog wel wat meer te zien zullen krijgen. En hebben we het als Europese lidstaten daar niet eigenlijk naar gemaakt?

Het geweeklaag over de schurende aanpak van president Trump is niet onbegrijpelijk, maar toch vooral een uiting van een gebrekkige Europese zelfreflectie. Slechts 7 van de 25 (oid) NATO-landen geven op dit moment circa 2% van het BNP uit aan defensie.

Nederland zit daar met een (door Rutte optimistisch gerekende 1,3%) ver onder. NB: die 1,3% (volgens Wiki overigens maar 1,19%, Rutte en cijfers gaan niet goed samen) omvat een totaal van 9, nog wat miljard euro. Ter illustratie van het probleem: om daar 2% van te maken moet de dividendbelasting niet worden afgeschaft, maar minstens verdrievoudigd.

….lees verder

nato4-720x340

Video: Café Weltschmerz – Het einde van de Atlantische alliantie en het uiteenvallen van de Westerse wereld

Café Weltschmerz

De actie van Trump om het nucleair verdrag met Iran niet te certificeren, luidt niet alleen het einde van de Atlantische alliantie in, maar wellicht in het verlengde daarvan ook het uiteenvallen van de Westerse wereld.