Podcast / Artikel: Sid Lukkassen interviewt Thierry Baudet begin 2017 over het partijkartel

Sander van Luit / De Nieuwe Zuil

Goed nieuws: het deugen heeft in Nederland aan kracht ingeboet door de grote verkiezingswinst van Forum voor Democratie tijdens de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen door vanuit het niets de grootste partij te worden.

Het is absurd om je te realiseren dat 2 jaar geleden Forum voor Democratie nog helemaal niet vertegenwoordigd was in de politiek. Pas begin 2017 kwamen ze in de Tweede Kamer met slechts 2 zetels. Toen werd Baudet nog als een clown weggezet; een rare dandy die niet serieus te nemen viel. 2 jaren later hebben ze de macht om het kabinet te laten buigen naar hun wil. Zoals Nigel Farage in het Europees Parlement zei na het Brexitreferendum: “Well, you ain’t laughing now, are you?”.

….lees het artikel verder

Podcast:

Artikel: Meer Democratie start 3e rechtszaak om afschaffen referendum

GeenStijl

Hee, mocht het iemand nog wat interesseren (jullie inertie tekent hier onze moedeloosheid), de vrienden van Stichting Meer Democratie laten het er niet bij zitten en knallen nóg een rechtszaak. En te fucking recht, godvrrrrredommePersbericht:

Vandaag heeft Meer Democratie een nieuwe en laatste rechtszaak aanhangig gemaakt vanwege de afschaffing van het referendum, dit maal voor de Raad van State. “Wij eisen een referendum over de afschaffing van het referendum. We staan in ons recht”, aldus woordvoerder Niesco Dubbelboer. “Deze keer kan de rechter niet meer duiken. We verwachten de uitspraak nog in de eerste helft van augustus.”

“Bij onze eerste twee rechtszaken doken de rechters. Ze verklaarden zichzelf onbevoegd en verwezen naar elkaar. We zijn van het kastje naar de muur gestuurd”, aldus Dubbelboer. “Deze keer is dat niet meer mogelijk. We krijgen hoe dan ook een inhoudelijke uitspraak over de vraag of de intrekkingswet geldig is of niet.”

….lees verder

b8e7e9e10d_thelastvote

Artikel: Chris Aalberts – er is geen alternatief voor het referendum

Chris Aalberts / TPO

De Eerste Kamer schafte deze week het raadgevend referendum af. Vrijwel meteen kwam de Raad voor het Openbaar Bestuur met ‘een signalement’, een soort essay over de mogelijkheden van burgers om invloed uit te oefenen op de nationale politiek, gegeven het feit dat het referendum niet meer bestaat. Deze Raad is een semi-pretentieuze adviesclub van wat hoogleraren en hoge bestuurders die probeert wijze dingen te zeggen over de inrichting van het openbaar bestuur. De leden adviseren zowel de Tweede en Eerste Kamer als de ministeries.

De Raad schrijft geen standpunt over de intrekking van het referendum te willen innemen. Tja, het referendum is net afgeschaft dus dit zou sowieso betrekkelijk laat zijn. Hoe laf dat is, zien we als we dit essay lezen. U raadt het nooit: de Raad constateert dat het moeilijk is op nationaal niveau de betrokkenheid en participatie van burgers te organiseren. De politiek op nationaal niveau heeft het daar moeilijk mee. Daarom kijkt de raad naar drie alternatieven voor het referendum: hoe kan de burger toch zijn invloed op de nationale politiek uitoefenen? Laten we ze eens bekijken.

….lees verder

geenpeil-1-611x328

Artikel: Bindend referendum helpt om kloof met burgers te slechten

Pim van den Dool / NRC

Een bindend referendum helpt om de kloof met burgers te slechten, denkt een staatscommissie.

Het kabinet-Rutte III is nog niet van het referendum af. De Eerste Kamer stemt over een paar weken vrijwel zeker in met het schrappen ervan, maar dat zal de Haagse discussie niet beslechten. De staatscommissie parlementair stelsel pleitte donderdag in een tussenrapport namelijk weer vóór het referendum.

De commissie onder leiding van oud-minister van Binnenlandse Zaken Johan Remkes (VVD) doet onderzoek naar de sterke en zwakke plekken van de democratie. Zo’n zwakke plek is volgens de commissie dat sommige groepen burgers, met name laagopgeleiden, zich niet goed vertegenwoordigd voelen door (hoogopgeleide) politici. Op thema’s als de EU en migratie lopen de opvattingen van politici en burgers sterk uiteen. Juist voor dat probleem kan het referendum een oplossing zijn, zei Remkes. Hij stelde dat het als een „ventiel” voor de onvrede kan werken.

….lees verder

data32577445-7b1b34

Artikel: Democratie onder druk

Rene Oterdoom / Sta-Pal

Zowel in Rotterdam als Barendrecht zijn werkelijk draken van colleges samengesteld uit coalities die erop gericht waren om partijen in de categorie ‘Leefbaar’ buiten de deur te houden, ondanks dat juist die partijen veel gemeenteraadszetels wisten te behalen. In Rotterdam is er zelfs geen geheim van gemaakt dat Leefbaar Rotterdam opzettelijk buiten de coalitiebesprekingen is gehouden. Gelet op de cijfers van de uitslagen kan er zonder meer van een ordinair cordon sanitaire worden gesproken. De naam ‘Onleefbaar Rotterdam’ is dan ook een vlag die de lading van de nieuwe coalitie meer dan uitstekend dekt.

….lees meer

stembus

Artikel: Ontevreden D66’ers: Geef de kiezer het recht op amendement

Boris van der Ham, Boris van Overbeeke, Franca Eurlings en Flip Hoedemaeker / De Volkskrant

In 1966 werd D66 opgericht vanwege de zorg over het vastgeroeste Nederland. Individuele Nederlanders stonden op grote afstand van de beslissingen die hen aangingen; alles liep via een vast stramien. De afgelopen decennia is dat op veel punten doorbroken. En bij belangrijke medisch-ethische wetgeving, emancipatie, milieubeleid, sociale zekerheid en verbetering van het onderwijs neemt D66 vaak het initiatief.

Moeizamer gaat het hervormen van het politieke systeem zelf. D66 wilde vanaf 1966 voorbij een politiek van ouderwetse partijstructuren, valse tegenstellingen en buitengewoon mistige machtsvorming. Er moest een directere band komen tussen kiezers en hun volksvertegenwoordigers, waardoor de invloed van partijpolitiek, fractiediscipline en coalitiedwang zou afnemen. Daarnaast wilde D66 de kiezer een stem geven in hoe de regering zou worden gevormd

lees verder

Podcast: Saltmines – Eva Hetenyi en Russell’s Teapot bespreken de week van 18 mei

Saltmines

Op de agenda:
– De invloed van taal op politieke communicatie
– Het zoveelste koninklijke huwelijk
– Manifest van vrij links; een oproep om links te hervormen
– Het donor referendum
– De perceptie van links en rechts