Artikel: Religiekritiek maakt de samenleving niet minder tolerant

Dieuwertje Kuijpers / TPO

In een vrije samenleving moet het noodzakelijk zijn om de slechte ideeën te onderscheiden van de goede ideeën. Naar de maan gaan, medicijnen tegen kanker ontwikkelen en vrije partnerkeuze: goede ideeën. Mensen offeren, genocide, slaven houden, misogynie en kinderen die te bijdehand zijn vermoorden: slechte ideeën.

Die laatste rits slechte ideeën kunnen we als zodanig bestempelen dankzij secularisme. Het zijn namelijk morele voorschriften uit de Bijbel. Anno 2018 hoef ik niet te vrezen voor mijn leven zodra ik constateer dat vanuit moreel oogpunt de Bijbel wellicht een van de slechtste boeken is die we hebben. Dit terwijl christelijke doctrine voorschrijft dat dit soort praatjes moeten worden bestraft met de dood (Thomas van Aquinas) of – de wat mildere versie – marteling (Sint Augustinus). Al had mijn geslacht mij in een christelijke heilstaat tegen mijzelf in bescherming genomen: als het aan Sint Paulus had gelegen, zouden vrouwen namelijk op geen enkele wijze ‘autoriteit over een man’ uit mogen oefenen door hen te ‘onderwijzen’, en zouden vrouwen vooral ‘stil [moeten] blijven’.

….lees verder

Yucel-Terstall-925x400

Advertenties

Video: God bestaat niet – 6 vooraanstaande wetenschappers geven hun mening

Zes wetenschappers leggen uit vanuit hun eigen invalshoek waarom god niet bestaat. 1. Dick Swaab – Neurobioloog 2. Andries van Dantzig – Psychiater 3. Hans Crombag – Rechtspsycholoog 4. Carla Rus – Psycholoog/ Traumatoloog 5. Vincent Icke – Astrofysicus 6. Jaap van Heerden – Psycholoog/ Filosoof

Artikel: Sid Lukkassen – God is niet noodzakelijk voor moraal

Sid Lukkassen / TPO

Uitgeverij De Blauwe Tijger heeft aangekondigd dat Peter Hitchens komt spreken. Volgens The Guardian wil hij een grote misvatting weerleggen, namelijk “dat het altijd mogelijk is om het onderscheid tussen goed en kwaad te kennen buiten het bestaan van God om”. Tijdens een meeting in Utrecht kwam er onlangs een christelijke moraalfilosoof aan het woord. Hij betoogde zoals Hitchens dat de postmoderne waardenchaos zou zijn veroorzaakt door het wegvallen van God. ‘Waardenchaos’ wil hier zeggen dat een cultuur een hiërarchie is van waarden – atheïsme en agnosticisme zouden de draagsteen onder de leidende waarden hebben vernietigd, met de hedendaagse sociale chaos tot gevolg. “Zonder God geen goed en kwaad” aldus de christelijke moraalfilosoof.

Maar is God werkelijk nodig als grondvestiging van goed en kwaad? Ik betoog in deze verhandeling dat dit niet het geval is. Uit de menselijke natuur tekenen zich leefwijzen en organisatievormen op waarbij de mens goed gedijt. De aard van de mens stuurt hem tot samenwerkingsverbanden. Via deze samenwerkingsverbanden voorziet hij enerzijds in zijn natuurlijke behoeften en geeft hij anderzijds gehoor aan het appel om zijn hogere wezenskenmerken te vervolmaken opdat hij boven de natuur uitstijgt.

….lees verder

michelangelo

Artikel: Liberalisme en vooruitgang: nieuwe zingeving in de 21e eeuw

Sander van Luit / Sta-Pal

Goed nieuws; het project “Verhalen uit de samenleving” van dr. Sid Lukkassen heeft zijn crowdfundingsdoel gehaald. In 2 maanden tijd heeft Lukkassen 8.500 euro aan donaties opgehaald voor het schrijven van een bundel met bezielende verhalen uit de samenleving.

Vervolgens is het doel om mensen fysiek bijeen te brengen en hiermee een “schuilkerk” te vormen van realistische vrijdenkers, waarbinnen er nog op basis van ratio en discussie naar oplossingen gezocht kan worden van hedendaagse problemen, in plaats van het negeren hiervan op basis van deugdynamiek en politieke correctheid. Lukkassen noemt deze nieuwe vrijplaats gekscherend “De Nieuwe Kerk”.

Onlangs ben ik begonnen aan Lukkassen’s bundel “Levenslust en doodsdrift”. In hoofdstuk 29, “De wederopstanding van het avondland”, verduidelijkt hij aan de hand van een kritische recensie op zijn boek “Avondland en Identiteit” zijn denkbeelden als het gaat over de staat van Europa en zijn visie op de toekomst. Mijn persoonlijke ervaring is dat de denkbeelden van Lukkassen vaak niet in 1 keer begrepen worden of in de juiste context worden gezien; dit hoofdstuk maakte een aantal mogelijke verwarringen over zijn gedachtengoed ongedaan.

….lees verder

avondland

Video: Filosoferen over de waan van religie; Paul Cliteur en Floris van den Berg

Cafe Weltschmerz

‘De olijke atheïst’. Het derde boek van Floris van den Berg, besproken door Paul Cliteur. Wie nu nog in god gelooft, heeft ergens iets gemist. Geloven in god is als denken dat de aarde plat is. Miljarden mensen leven onnodig in een leugen? die kennis is allang voorhanden. Religie is een gesel van de mensheid die de vrijheid van zovelen onnodig knecht.