Artikel: Wat is gevaarlijker? Islam of progressief links?

Ronald Dunki / Sta-Pal

De mensheid zoekt al duizenden jaren naar ‘de betekenis’ van zijn bestaan en in onze westerse cultuur heeft ‘onze lieve heer’ vele eeuwen lang in die behoefte voorzien, zij het veelal met harde hand van de clerus om bij de les te blijven, dus af en toe een brandstapeltje was onvermijdelijk.

Langzamerhand heeft die zichzelf overleefd en daarmee ook het bestaansrecht van de kerk uitgehold, zoals paus Franciscus nu aan den lijve ondervindt. Die ontstane geestelijke leegte is in de afgelopen eeuw tentatief gevuld door alternatieve, ideologische bewegingen met als gevolg moordpartijen die een kleine honderd miljoen mensenlevens hebben gekost in naam van de surrogaatreligies van communisme en nationaal-socialisme. Wat het verschil is tussen beiden is mij nooit helder geworden, maar zij zijn aan elkaar gewaagd in hun destructieve potentieel.

….lees verder

islam-rome

 

Advertenties

Artikel: 100 jaar communisme

Ronald Dunki / Sta-Pal

Heuglijke tijden, wij vieren momenteel 100 jaar communistische bloedbaden en terreur en gedenken de moord op de Romanovs, de eerste slachtoffers van de pestilente Sovjet ideologie.

Op 17 juli 1918 werden de Romanovs en enkele getrouwen afgeslacht door de Bolsjewieken in opdracht van Lenin’s Executief Comité van de Oeral Sovjet. Op dat moment was Rusland rijp voor een omwenteling omdat de veel te trage parlementaire hervormingen van tsaar Nicholas nergens toe leidden nadat de revolutie van 1905 het land verscheurd had. Oorlog en voedseltekorten kwamen al een half jaar eerder met veelvuldige rellen naar Petrograd, waarna de tsaar aftrad. In oktober wonnen de Bolsjewieken de ongelijke strijd tegen de voorlopige regering en begon de uiterst efficiënte campagne van desinformatie over het lot der Romanovs die voor meer dan een eeuw, anoniem in een woud bij Jekaterinenburg begraven lagen sinds de moordpartij.

….lees verder

marx

Artikel: de culture wars – Wil Amerika nog wel Amerika blijven?

Ronald Dunki / Sta-Pal

In de ‘culture war’ die de laatste driekwart eeuw in toenemende mate de U.S.A. teistert en onder Obama intensiveerde, is veel van de social justice hysterie overgewaaid naar Nederland met rampzalige maatschappelijke gevolgen voor de politicering van onze overheid, instituten van (hoger) onderwijs, rechterlijke macht, politie en zelfs onze strijdkrachten.

Ook Europese onheilsprofeten zijn al sinds de jaren ’20 instrumenteel geweest in het creëren van een afgeleide Marxistische stroming die zich in Duitsland als ‘Frankfurter Schule’ en later in Italië in de jaren ‘60/’70 als het ‘autonome Marxisme’ manifesteerde

lees verder

Artikel: Wegkijken bij Amerikaanse verkiezingsfraude

Ronald Dunki / Sta-Pal

Afgelopen week stond de Amerikaanse linkse leugenpers weer obligaat te schuimbekken, nadat Trump MS-13 gang-leden voor ‘beesten’ had uitgemaakt.  Door, zoals meestal, te kwader trouw te beweren dat Trump e.e.a. over Latino immigranten gezegd zou hebben – quod non – probeerden deze leugenaars daar een ‘fake-news’ slaatje uit te slaan. Uiteraard deden de lokale sufferdjes in Nederland braaf mee…lees verder

Artikel: De opkomst van ‘the Intellectual Dark Web’

Ronald Dunki / Sta-Pal

Twee eeuwen geleden begon een nurkse kroegtijger in Londen zijn socialistische ideeën vorm te geven in ‘het communistisch manifest’ en dat was het begin van een hoop ellende, hopelijk niet van het einde. Geïnstitutionaliseerde sociale en economische gelijkheid voor een betere wereld, Utopia met een harmonieuzere maatschappij zonder onrecht. Een concept waarmee een hoop andere kroegtijgers goede sier hebben gemaakt en enkele onfrisse types de rechtvaardiging vonden voor moordpartijen zonder weerga, zoals Hitler’s eerste en Stalin en Mao’s tweede holocaust… lees verder