Artikel: Vrij Links moet trouw zijn aan zijn vrijzinnige, seculiere wortels

Asis Aynan, Femke Lakerveld, Eddy Terstall en Keklik Yucel / De Volkskrant

De filosoof Spinoza heeft het zaad gestrooid voor het vrije Europa waar het seculiere gedachtegoed kon bloeien. Vrij Links neemt afstand van de suggestie dat niet-westerse Nederlanders in bescherming moeten worden genomen tegen het vrije debat, stellen Asis Aynan, Femke Lakerveld, Eddy Terstall en Keklik Yücel.

Groepsdenken splijt het land. Nationalistisch rechts laaft zich aan nationaalromantiek en regressief links antwoordt met het al even weinig verbindende verhaal van identity politics. De groep verdringt zowel de natie als het individu. Het progressieve links, dat stoelt op universele waarden en verheffing, hapt in de nieuwe eeuw als een zwaargewonde naar adem…lees verder