Artikel: Theo Francken analyseert perfect het West-Europees verval – Sid Lukkassen

Sid Lukkassen / TPO

Theo Francken (N-VA) presenteerde onlangs zijn boek op het Europarlement. Hij is staatssecretaris Asiel en Migratie in België. Zijn werk Continent zonder Grens (2018) bevat de sleutelpassage om het unieke verval van West-Europa te begrijpen. Hoe men het ook wendt of keert: feit blijft dat het Westen het énige machtsblok in de wereldgeschiedenis was dat bewust heeft gedekoloniseerd en vrijwillig haar macht afstond. Dat geschiedde zowel bij het afschaffen van de Apartheid in Zuid-Afrika als vandaag via de soevereiniteitsoverdracht aan de VN. Vanuit goede christelijke naastenliefde delen de Europeanen hun macht met anderen en uiteindelijk betekent dit hun eigen ondergang.

Voordat Francken aan zijn verhandelingen over praktisch migratiebeleid begint, wil hij het grondmotief van de huidige bevolkingsverandering begrijpen. Angela Merkel stond enige tijd bekend als uitdraagster van een zakelijke no-nonsense politiek. In 2010 verklaarde ze dat “de multiculturele samenleving is mislukt”, in 2015 gevolgd door “Wir schaffen Das”. Dit nodigde de hele Derde Wereld naar Duitsland uit – inmiddels is het écht te gek geworden.

….lees verder

theo-francken-815x352

Advertenties

Artikel: Sid Lukkassen – de waarheid over de benoeming van Brett Kavanaugh

Sid Lukkassen / Novini

Normaal ben ik niet zo politiek uitgesproken, maar toch, voor deze ene keer: de Nederlandse D66-leider Alexander Pechtold eruit, Brett Kavanaugh erin – wat was gisteren een mooie dag!

De benoeming van Kavanaugh tot rechter aan het Amerikaanse Hooggerechtshof is belangrijk om meerdere redenen. Om de eenzijdig geïnformeerde verslaggeving van de mainstream media bloot te leggen, maar ook omdat anders elke man met #MeToo-beschuldigingen kan worden kapotgemaakt.

Tot in den treuren noemden die media Kavanaugh een “conservatieve rechter”. In werkelijkheid verdedigt hij slechts de Amerikaanse grondwet – die grondwet is nu eenmaal onverenigbaar met veel linkse projecten, omdat deze haaks staat op het collectivisme van een ‘maakbare samenleving’. De grondgedachte is namelijk dat individuen zichzelf dienen te verheffen.

….lees verder

640px-Kavanaugh_rally_at_Supreme_Court_-_a_sexual_predator_does_not_belong_on_the_supreme_court_-_sign_9736

Artikel / Podcast: Sid Lukkassen en Anton Jaeger in debat over cultuurmarxisme

Novini

Vrijdag is ‘vrijdenkers dag’ bij Klara, een in België geproduceerd radioprogramma/podcast, gepresenteerd door Werner Trio. Onlangs vond daar – naar aanleiding van een bundel over dat onderwerp – een interessante discussie plaats over ‘cultuurmarxisme’, waarin Sid Lukkassen de degens kruiste met Anton Jäger, terwijl Eric Hendriks telefonisch werd geconsulteerd over het onderwerp in relatie tot de Mao’s ‘Culturele Revolutie’ in het China van 1966 tot 1976.

….lees artikel verder

Artikel: is het gedaan met de Verlichting in Europa? Sid Lukkassen en Maarten Boudry

Liberales

Beste Maarten,

In het eerste deel van onze briefwisseling stipte je aan dat de mensheid nooit eerder zo veilig, welvarend en gezond leefde als vandaag. Je noemde dat het aantal democratieën toeneemt. Formeel is dat dan misschien wel zo – toch doen deze observaties niet af aan mijn punt. De Westerse rechtstatelijke invulling van democratie hangt samen met het Verlichtingsgedachtegoed als dominante cultuur. Het Westen was leidend en bepaalde het politieke tempo van de wereld, maar nu worden andere culturen sterker en dominanter.

De globalisering voert het tempo van ontwikkelingen dusdanig op dat een democratie naar Westers model begint te haperen. Op een wenk van Erdogan staan in de grote steden van West-Europa tienduizenden Turken op straat. Onder druk van sociale media en globaal verstrengelde beurskoersen nemen politici razendsnel besluiten. Zonder dat er tijd is om naar breed maatschappelijk draagvlak te zoeken of een debat goed voor te bereiden.

….lees verder

masi

Artikel: Niet jihadisten maar sluipende islamering is het probleem – Sid Lukkassen

Sid Lukkassen / TPO

Onlangs was er weer discussie over de islam. Volgens Juliaan van Acker, emeritus hoogleraar aan de Radboud Universiteit, was in die discussie beweerd dat “alle moslims zo snel mogelijk gedeporteerd moeten worden naar landen van herkomst.” Eerder schreef hij een boek met de weinig verhullende titel Een Moslimvrij Europa voor de Wereldvrede. Ook Victor van der Sterren, eerder actief voor de Libertarische Partij, betoogde dat moslims moeten worden uitgezet.

De islam deelt immers de wereld op in het Huis van Islam (huis van vrede) en Huis van Oorlog (landen die nog niet vallen onder islamitisch bewind). Volgens deze tweedeling is de islam in oorlog met het Westen: er is althans een ongemakkelijke vrede – die vrede kan omzwenken zodra de krachtverhouding wijzigt in het voordeel van de islam. De vraag is nu of het Westen het morele recht heeft om via een gerichte bevolkingspolitiek te zorgen dat deze krachtverhoudingen niet veranderen ten voordele van de islam.

….lees verder

Koran