Artikel: Zwarte zon – Spinoza in de schaduw van mei ’68

Perry Pierik / TPO

Als uitgever was de lancering van het boek Moord op Spinoza over de onder druk staande verlichting een geheel nieuwe ervaring. De inkt van het boek was  nog niet droog of enkele van de auteurs van de bundel vlogen elkaar in de haren. Floris van den Berg fileerde Sid Lukkassen waarop Puck van der Land Floris van den Berg een geniepige en hysterische klimaatactivist noemde. Je kunt niet zeggen dat bij uitgeverij Aspekt de (interne) discussie geschuwd wordt en dat deze ook nog met de buitenwereld gedeeld wordt. Tussen al het vuurwerk door zouden we bijna vergeten waar het ook weer om ging, want er is een gemeenschappelijke zorg: de vrijheid in de publieke ruimte is in het geding. Daarom dit essay: over Kreuzberg, salafisten, Louis Couperus, de Shoa en Samuel Huntington…verder lezen

Artikel: Vrij Links moet trouw zijn aan zijn vrijzinnige, seculiere wortels

Asis Aynan, Femke Lakerveld, Eddy Terstall en Keklik Yucel / De Volkskrant

De filosoof Spinoza heeft het zaad gestrooid voor het vrije Europa waar het seculiere gedachtegoed kon bloeien. Vrij Links neemt afstand van de suggestie dat niet-westerse Nederlanders in bescherming moeten worden genomen tegen het vrije debat, stellen Asis Aynan, Femke Lakerveld, Eddy Terstall en Keklik Yücel.

Groepsdenken splijt het land. Nationalistisch rechts laaft zich aan nationaalromantiek en regressief links antwoordt met het al even weinig verbindende verhaal van identity politics. De groep verdringt zowel de natie als het individu. Het progressieve links, dat stoelt op universele waarden en verheffing, hapt in de nieuwe eeuw als een zwaargewonde naar adem…lees verder