Artikel: OneWorld – zo schuift links subsidie en baantjes door

Wouter Roorda / De Nieuwe Zuil

De linkse zuil wordt overeind gehouden door subsidie. Ook al erodeert de achterban, het geld vloeit nog steeds rijkelijk — maar wel op een meer verhulde manier, nu openlijke overheidssteun minder vaak voorkomt. Dit geld houdt baantjes voor betrokkenen in stand. We zullen in dit artikel het blad OneWorld onder de loep nemen.

Het blad is een vehikel voor het ventileren van linkse meningen én het aan de slag houden van geestverwanten. OneWorld heeft als doel: “het informeren van publieksgroepen over thema’s met betrekking tot mondiale verbondenheid en duurzame ontwikkeling en het bieden van handvaten voor wereldburgerschap.” De uitgebreide redactie o.l.v. de inmiddels veel besproken Seada Nourhussen publiceert tien maal per jaar een magazine en onderhoudt de website www.oneworld.nl.

Tot begin 2018 snoepte OneWorld volop mee uit de miljoenen aan overheidssubsidie die de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO) decennialang elk jaar incasseerde.

….lees verder

Riot_in_Vancouver