Video: Brigitte Gabriel over vrijheid, Trump en het redden van de Westerse wereld

The Rubin Report

Advertenties

Video: Café Weltschmerz – Het einde van de Atlantische alliantie en het uiteenvallen van de Westerse wereld

Café Weltschmerz

De actie van Trump om het nucleair verdrag met Iran niet te certificeren, luidt niet alleen het einde van de Atlantische alliantie in, maar wellicht in het verlengde daarvan ook het uiteenvallen van de Westerse wereld.

Artikel: Westerse Waarden

Redactie / De Nachtwakers

Beschaving is geen vanzelfsprekendheid. Het is een vlam die moet leven in de harten van de mensen; een vuur dat moet branden om een cultuur te verlichten. Niet alle culturen zijn in gelijke mate beschaafd, en het simpele feit dat die uitspraak vandaag de dag controverse oproept is een teken aan de wand. Het is een indicatie dat de vlam van de Westerse beschaving aan het uitdoven is. Politieke beraadslagingen, culturele uitingen, gesprekken op straat en berichten in de media zijn doordrenkt met relativisme, nihilisme en defaitisme. Dankbaar zijn voor de verdiensten van de Westerse cultuur heet tegenwoordig “reactionair”. Trots zijn op de Westerse cultuur is taboe; het “weg-met-ons” is tot een mantra verheven. Het wordt tijd dat iemand dit zwartgallige wereldbeeld trotseert. Want wij mogen trots zijn. Wij mogen de feiten benoemen, zonder dat we bang hoeven te zijn het etiket “politiek incorrect” opgeplakt te krijgen. Het moet zelfs, in tijden als deze…. lees verder